PHP je věda

Objektově orientované programování nejen v PHP

Controller

Jak již bylo v úvodu naznačeno, controller má v návrhovém vzoru MVC koordinovat komunikaci mezi view a modelem. Jelikož se zde jedná o obecný návrhový vzor, nikoliv o jeho konkrétní implementaci v PHP, uvedu zde zodpovědnosti controlleru.

Controller komunikuje s view - přímá od view požadavky a vysílá do view informace

Další podkaptioly:

Mapování URL na kód
Koordinace business logiky
Komunikace s uživatelským rozhraním
Real time komunikace a PHP – Long polling