PHP je věda

Objektově orientované programování nejen v PHP

Komunikace s uživatelským rozhraním

PHP Controller jako takový s view nemůže přímo komunikovat. Controller může prakticky pouze čekat, zda ho view osloví a potom vrátí nějakou odpověď. Controller pro zpracování formuláře prakticky pouze čeká a když příjde request – ať už ajax, nebo klasický – request zpracuje (např. uloží do databáze) a vrátí odpověď (html, nebo json).

Controller komunikuje s uživatelským rozhraním (View) tehdy, když je k tomu od webové stránky vyzván. Jelikož po dokončení requestu ztrácí controller komunikační kanál k našemu view, je s běžnýmí prostředky možné kontrolovat view pouze, když o to uživatel požádá (např. načtení stránky, kliknutí na odkaz, apod.). Pokud chceme, aby controller komunikoval s view aktivně (např. chat), je to však taky realizovatelné pomocí techniky long polling.

Controller komunikuje s uživatelským rozhraním pouze tehdy, když je k tomu vyzván

Další podkaptioly:

Real time komunikace a PHP – Long polling