PHP je věda

Objektově orientované programování nejen v PHP

Mapování URL na kód, který se má vykonat

Zde bychom se jako programátoři PHP asi mohli hádat :D Některé zdroje uvádějí, že toto je funkce routeru, jiní by řekli, že to má dělat dispatcher. Je to pravda, o konkrétní mapování url na kód který se má vykonat dělá opravdu nějaká vrstva výše. Tato vrstva se postará o to, že když se zavolá určitá URL, bude spuštěn určitý kód. Tento kód, který koordinuje komunikaci mezi prezentační vrstvou (view) je zpravidla u webových projektů vázán na určitou URL.

Ať již se jedná o zobrazení webové stránky, odeslnání formuláře nebo webovou službu, vždy je controller vázaný na určitou URL a podle toho jaké chování se pod určitou url očekávají, takový kód controller vykoná.

Kód v controlleru je vázaný na URL a tím pádem v jiných částech aplikace není znovu použitelný

Pokud programujeme náš kód s cílem znovupoužitelnosti, je důležité, aby kód v controlleru obsahoval pouze Aplikační logiku. Business logika by měla být tedy zapouzdřena v modelu. V jakékoliv části kódu je potom možné vytvořit instanci modelu a využít znovupoužitelnosti. Model chápeme jako sevis a ne jako datový objekt vázaný řádek tabulky. Řádek tabulky označujeme jako Entitu.