PHP je věda

Objektově orientované programování nejen v PHP

O autorovi

V roce 2004 jsem začal programovat jako neprogramátor relativně úspěšné aplikace v PHP – důležité tenkrát bylo, aby program fungoval. Od té doby jsem prošel programováním webových stránek, cms systémů, portálů, prohlížečových her až k backend systémům, které s webem nemají nic společného. První projekty vypadaly tak, že html, SQL a PHP byly uloženy v jednom souboru. Časem přibylo objektové programování, MVC Framework, Unit testing, Design patterns, Dependency Injection a v jako poslední přibyla královská disciplína Domain Driven design.

Domain Driven Design je metodikou objektového modelování, se kterou se vazby v kódu značně oddělí. Metodika definuje několik základních typů objektů, které mají jasně definovanou odpovědnost. Domain Driven Design je shrnutím pojmů, které v poslední době ve světě PHP pomalu získávají na významu (Dependency Injection, Dependency Inversion, Design Patterns, Unit testing). V neposlední řadě metodika zdůrazňuje důležitost srozumitelného pojmenování částí programu a jejich seskupení do modulů.

Tato kniha se bude zabývat vyššími technikami vývoje kódu s praktickými ukázkami v PHP kódu.