PHP je věda

Objektově orientované programování nejen v PHP

Objektově orientované programování

Každý doufám ví, co je to objektově orientované programování. OOP je zjednodušeně programování s pomocí tříd, které mají nějaké vlastnosti a metody. U spousty programátorů PHP tímto jejich vědomosti ohledně OOP končí a potom vznikají konstrukty, které se základní myšlenkou Objektově orientovaného programování nemají nic společného. Na tomto místě se nechci žádného programátora dotknout, naši zákazníci, případně šéfové chtějí vše vždy především rychle a chtějí toho spoustu. Klasický pracovní den programátora tedy vypadá tak, že se snaží úkoly řešit efektivně – tedy cestou nejmenšího odporu, sáhne tedy často k metodám oop, které sice ve chvíli programování velmi dobře fungují, ale pokud po Vás má kód spravovat někdo jiný, musí i pro sebemenší změnu poznat myšlenku celého kódu, než zjistí, jak daný úkol vyřešit.

Abychom byli schonpní psát udržovatelný kód, je potřeba postupovat disciplinovaně a systematicky podle pravidel. Je potřeba si uvědomit, že ne každý geniální nápad nám usnadní práci tak jak jsme si představovali.

Základní myšlenkou udržovatelného kódu je, psát jej vždy stejně. To nebývá problém, pokud jako programátor chcete celý Váš život strávit s tím jedním a tím samým projektem. Autor se ve svém kódu zpravidla vyzná, ať už je kód napsaný jakkoliv. Pokud se ale bavíme o OOP, je potřeba znát víc než to co je objekt. Pomocí správého použití OOP jsme schopní psát udržovatelný kód.

Další podkaptioly:

Konstruktor
Zápis do proměnných
Metody objektu
Abstraktní třídy a dědičnost
Polymorfismus
OOP vs Špageti
Objekt jako Špageti
Objekt jako komunikační rozhraní
Datový objekt a služba