PHP je věda

Objektově orientované programování nejen v PHP

Správná architektura softwarových projektů v PHP

Pojem Softwarová architektura je trochu ošemetný, každý si pod tím může představit něco jiného. Architektura se nemusí nutně zabývat jen strukturou kódu, ani serverovou infrastrukturou, ani dokumentací, ani použitou metodou projektového řízení. Softwarová architektura se obecně stará o vše, co je pro daný softwarový projekt důležité. Architektura se stejně jako vše ve vývoji software mění a mění se takovým způsobem, aby co nejlépe reagovala na požadavky okolí.

Architektura software je definice všech důležitých faktorů pro daný softwarový produkt

Následující kapitoly se pokusí nahlédnout do architektonicky důležitých faktorů pro vývojáře PHP aplikací.

 

Další podkaptioly:

Správné IDE a verzovací systém
Objektově orientované programování
Konstruktor
Zápis do proměnných
Metody objektu
Abstraktní třídy a dědičnost
Polymorfismus
OOP vs Špageti
Objekt jako Špageti
Objekt jako komunikační rozhraní
Datový objekt a služba