PHP je věda

Objektově orientované programování nejen v PHP

Význam využití správného IDE a verzovacího systému

Můj kolega je nadšeným vývojářem microsoft programů, samozřejmě že si vychvaluje jazyk c# jako takový, ale mám pocit, že v první řadě si vychvaluje práci s visual studiem. Visual studio Vám našeptává jaké metody na objekt můžete volat, automaticky zjišťuje návratové typy a v případě podezření na chybu ihned řádek zvýrazní. Podle mého názoru je Visual studio a jeho správné využití jedním z hlavních důvodů, proč je programování v c# příjemnější, než programování PHP. Když jsem před lety začínal programovat, možnosti používat takovéto nástroje nebyly. Většina mého kódu vznikla v textovém editoru a tím pádem i kód nebyl velmi přehledný.

V posledních letech však pracuji na velkých projektech a takovéto problémy již nemám. Řekl bych, že jednou z nejdůležitějších věcí – přinejmenším věcí u které se dá začít – je správné IDE. Doporučoval bych český PHPStorm, ale netbeans, případně eclipse určitě taky splní svoji úlohu.

Další důležitou věcí při programování je sledování změn v kódu pomocí verzovacího systému. Verzovací systém funguje tak, že pokud má vývojář pocit, že změny v kódu dosáhly určité stability, spustí příkaz commit a současný stav kódu se uloží jako nová verze souboru. Zjednodušeně řečeno verzovací systém Vám umožní si kód zkontrolovat před nahráním na server. Na druhé straně – pokud se po nahrání nových změn na server objeví problémy – není jic jednoduššího než ve verzovacím systému zkontrolovat, zda se vzniklým bugem nemá něco společného nějaká z posledních změn. Jako verzovací systém bych doporučil GIT nebo Subversion. Tyto dva verzovací systémy jsou velmi kvalitní a lze je bez problémů integrovat do vývojového prostředí PHPStorm.